perjantai 7. huhtikuuta 2017

Joustoa päivähoitoon tuntiperusteisella laskutuksella

Vantaan tekemä rajaus subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen ja  03/2017 voimaan astuneet päivähoidon uudet laskutusperusteet ovat herättäneet keskustelua vaalikentillä. Ongelmalliseksi koetaan niin osa-aikaisen päivähoidon hoitoaikojen kuin päivähoidon maksujärjestelmänkin joustamattomuus. 

Mielestämme Vantaalla tulee aloittaa selvitystyö kunnallisen päivähoidon laskutusjärjestelmän kehittämisestä tuntiperusteiseksi digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen. Uudistus tarjoaisi mahdollisuuden tuottaa nykyistä joustavammat ja kustannustehokkaammat varhaiskasvatuspalvelut vantaalaisille lapsiperheille. 

Vantaaseen verrattuna hyvin pienessä Liperin kunnassa päivähoidon laskutus on jo uudistettu hyvin lähelle aidosti tuntiperusteista ja kokemukset ovat erittäin positiivisia. Tuntiperusteinen laskutus on pienentänyt perheiden maksamia päivähoitomaksuja, mutta tuonut silti huomattavia säästöjä kunnan varhaiskasvatusmenoihin toiminnan tehostumisen myötä. 

Tuntiperusteinen laskutus edellyttää toimivaa sähköisen asioinnin järjestelmää, jossa vanhemmat ennakkoon ilmoittavat hoitoaikatarpeensa ja jonka kautta käytettyjen tuntien seuranta sekä esimerkiksi yhteydenpito päiväkodin ja kodin välillä on mahdollista. Tällä hetkellä Vantaalla on käytössä digitaalinen hoitoajan seurantajärjestelmä perhepäivähoitopaikkojen lisäksi muutamissa päiväkodeissa. Tämä mobiilikokeilu on tarkoitettu lähinnä läsnäolopäiväkirjanpitoa helpottamaan ja se etenee vaiheittain. Sähköistä asiointijärjestelmää Vantaalla ei vielä ole ja uuden asiakashallintajärjestelmänkin kehittelytyö on vasta aivan alkuvaiheessa. 

Joustavan järjestelmän luominen on Vantaan kokoisessa kaupungissa vaativa ja aikaavievä toteutettava henkilöstö- ja tilasuunnittelun näkökulmasta. Selvitystyön käynnistämisestä olisi siis hyvä päättää mahdollisimman pian, jotta valmistelussa voitaisiin kiinnittää huomiota eri sähköisten järjestelmien yhteensopivuuteen alusta asti ja jotta suuren uudistuksen valmisteluun voitaisiin varata riittävästi aikaa.
Tekijät: Hanna Luukkonen, Maija Vanhanen

Lapsen etu edellä kohti parempia palveluja

Olen sitä mieltä, että mitä pienempi lapsi on, sitä parempi hänen on olla samojen, tuttujen ja luotettavien aikuisten hoidossa. Omat vanhemmat, isovanhemmat tai muut lähisukulaiset ja päiväkotien henkilökunta ovat näitä aikuisia. Perheen tulee saada itse valita lapsen hoitomuoto, omaan tilanteeseensa sopiva ratkaisu.

Miten Vantaa voisi tukea lapsiperheitä? Vantaan tulisi panostaa ennaltaehkäisevään kotiapuun, eli jos neuvolassa havaitaan, että perhe tarvitsee apua kotona, he saisivat herkemmin tukea kotiin. Kotihoidon tuen kuntalisän lyhentämistä tulisi tarkastella uudestaan. Olisiko sopivampi ikäraja kuitenkin korkeampi kuin 1,5 vuotta?

Miten lastenhoitajat ja lastentarhanopettajat saataisiin viihtymään työssään? Uskon, että osallistamalla heitä, antamalla vapauksia työn suunnitteluun ja toteutukseen ja pitämällä huolta työhyvinvoinnista. Ja tietysti takaamalla sen, että ryhmäkoot eivät kasva ja että erityistilanteisiin on saatavissa apua. Uudet varhaiskasvatuksen periaatteet sisältävät paljon hyvää, ja henkilöstön tulisi saada halutessaan täydennyskoulutusta.

Avoimia päiväkoteja ja kerhotoimintaa pitää jatkossakin tukea, siellä toteutetaan myös upeaa varhaiskasvatustehtävää.

Kannatan kokeiluja, joilla pyritään sujuvoittamaan ja parantamaan käytäntöjä. Esimerkiksi lasten päivähoidon ja vanhustenhoidon yhteistä toimintaa voisi lisätä: yhteinen askartelu, musiikin harrastaminen tai vaikka satujen lukeminen olisi kivaa molemmille osapuolille.

Laskutusjärjestelmää päiväkodeissa tulisi kehittää aidon tuntiperusteisuuden suuntaan. Teknisesti pitäisi olla jo mahdollista tietää kuinka monta tuntia lapsi on hoidossa. Hyötyjä tästä tulee sekä perheelle että kaupungille. Näin on koettu Liperin kunnassa, jossa tuntiperusteista päivähoitomaksua on onnistuneesti kokeiltu. Jatkossakin vanhempien tai yksinhuoltajan tulojen määrä on otettava huomioon eli tarkoitus ei ole nostaa päivähoitomaksua. Tuntiperusteisessa maksujärjestelmässä vuorotyö ja ympärivuorokautisen hoidon tarve on suunniteltava myös niin, että hoitomaksu ei nouse.

Perheen tulisi saada sujuvasti hoitopaikka vanhemman työllistyessä ettei käy niin, että vanhempi ei voi ottaa työtä vastaan. Opiskeleva vanhempi taas tarvitsisi lyhytkestoista päivähoitoa. Olisiko tuntiperusteisesta päivähoitomaksusta apua näihin ongelmiin?

Mielestäni on lapsen etu saada olla turvallisessa hoidossa ja saada korkeatasoista varhaiskasvatusta, mutta on myös lapsen etu olla kotona, omien vanhempien kanssa niin paljon kuin mahdollista, jos perhe on kunnossa ja kotona on turvallista olla. Lasten takia perheiden hyvinvointi on ensiarvoisen tärkeää.

Linkkejä Liperin tapauksesta:
http://yle.fi/uutiset/3-7228132
http://www.liperi.fi/fi/kunta/ajankohtaista/?news=view&newsID=2031

torstai 30. maaliskuuta 2017

Millä tavoin voin edistää vantaalaisten terveyttä?

Täytin juuri tämän vaalikoneen: http://www.terveysehdokas.fi/ehdokas/maija-vanhanen/

"Olen viiden tähden terveysehdokas! Lue millaisiin terveyttä edistäviin tekoihin olen sitoutunut valtuutettuna.

Vantaalle tarvitaan lisää mahdollisuuksia arkiliikuntaan ja luonnossa liikkumiseen, koska niillä voidaan ennaltaehkäistä sekä ruumiin että mielen ongelmia. Lapsille ja nuorille on tarjottava lisää ilmaisia tai hyvin edullisia urheiluharrastuksia. Sisäilmaongelmaisten koulujen ja päiväkotien aiheuttamat terveyshaitat voivat kostautua koko ihmiselämän ajaksi. Katujen kunnossapidolla tai lahjoittamalla iäkkäämmille vantaalaisille liukuesteet kenkiin saataisiin ehkäistyä kaatumisesta aiheutuvia vammoja. Vantaan tulee edistää kaikkien vantaalaisten terveyttä."

Lupasin myös seuraavia asioita:

Edistän lihasvoimin liikkumista kunnan kaavoitukseen liittyvissä päätöksissä.
Edistän terveellisempään joukkoruokailuun siirtymistä.
Arvioin kaikissa budjettitilanteissa mahdollisuudet panostaa liikuntaan.
Tutkin mahdollisuuksia säästää terveydenhoidosta parantamalla ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista varhaiskasvatuksessa sekä muissa kunnan toimissa.

Edistän parempien polkupyöräreittien toteuttamista.

Alun listaan olisi tehnyt mieleni lisätä meluhaitat ja mielenterveyspalvelut. Monet listaamistani asioista on jo huomioitu kaupungin suunnittelussa, mutta terveyden edistäminen on niin suuri asia, että pieniä ja vähän suurempiakin tekoja tarvitaan jokaisella valtuustokaudella.

Valtuutettuna voisin edistää terveyttä monin eri tavoin. Äänestä siis 622!

perjantai 24. maaliskuuta 2017

Kunta opettajan ja varhaiskasvattajan työn tukena

Päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmat on saatava kuntoon, siitä varsinkin vaalien alla kaikki tuntuvat olevan samaa mieltä. Niin minäkin. Minusta on myös tärkeää, että henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta pidetään huoli, jotta aikuiset voivat täysillä panostaa lasten ja nuorten kasvattamiseen ja opettamiseen. Päiväkodeissa henkilöstön pysyvyys ja sitoutuminen työhön mahdollistaa pitkäkestoisen hoitosuhteen muodostumisen lapsen ja varhaiskasvattajan välillä. Kouluissa samanaikaisopetus olisi nykypäivää ja sen toteuttamiseen tulisi antaa resursseja.

Maija keskustelemassa
Oph:n pääjohtajan Olli-Pekka Heinosen
 kanssa Keskustan puolueristeilyllä helmikuussa 2017.

Päiväkodeissa ja kouluissa ollaan muutoksen tilassa. Perusopetuksen alaluokilla ja lukiossa on astunut voimaan uusi opetussuunnitelma ja yläluokille ja varhaiskasvatukseen uudet opetuksen ja varhaiskasvatuksen perusteet astuvat voimaan ensi syksynä. Suurimmat uudistukset koskevat mm. arviointia, käytänteitä ja opetuskulttuuria, kun mm. koulun ulkopuolinen opetus on kirjattuna opetussuunnitelmaan. Muutosten toteuttamiseen tarvitaan varhaiskasvattajien ja opettajien täydennyskouluttamista ja hyvien käytänteiden jakamista koulun tai päiväkodin sisällä ja niiden välillä. Uudet opetuksen ja varhaiskasvatukset perusteet antavat mahdollisuuden moneen hyvään asiaan, mutta ne myös aiheuttavat paljon lisätöitä henkilöstölle varsinkin uudistusten alkuvaiheessa.

Vantaalla moni asia toimii: yksi positiivinen asia on tablettien hankinta kouluihin ja toinen digituutoroinnin aloittaminen. Haasteitakin riittää: puhuinkin Olli-Pekka Heinoselle sisäverkkojen toimintaongelmista ja digiloikan ongelmista, koulupudokkaista ja suomen kielen taidoiltaan heikkojen maahanmuuttajalasten pärjäämisestä.

Päiväkodit ja koulut tukevat perheitä kasvatustyössä. On kaikkien yhteinen etu, että toimintaa suunnitellaan joustavasti lapsi tai nuori edellä, hänen tulevaisuuttaan ja mahdollisuuksiaan pärjätä muuttuvassa maailmassa silmällä pitäen.

Ryhmäkoot on pidettävä kohtuullisen kokoisina ja samanaikaisopetusta lisättävä. Resurssien lisääminen ei tarkoita vain lisää opettajia tai hoitajia vaan myös aikaa, tukea ja joustoa järjestelyihin.

Päiväkotien ja koulujen asioista päättäminen on maakuntauudistuksen jälkeen kunnan tärkein tehtävä. Siksi on pidettävä huoli siitä, että kaupungin virkamiehiä on ohjaamassa päättäjiä, jotka tuntevat tämän kokonaisuuden ja ottavat vastuuta sen kehittämisestä.

Koulutus ja osaaminen on Suomen valtti. Pidetään siitä huolta.

Maija keskustelemassa eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtajan, Tuomo Puumalan kanssa mm. harvinaisten kielten tilanteesta yläkouluissa ja lukioissa helmikuussa 2017.

keskiviikko 15. maaliskuuta 2017

Vaalisivuja

Ensinnäkin, en ole vielä mainostanut omia nettisivujani: www. maijavanhanen.fi!

Puolueellakin on ehdokassivut: http://huolenpitoa.fi/Suomeksi/Kuntavaalit-17/Ehdokkaat/Vantaa/Vanhanen-Maija/637108

Nyt ovat auenneet myös Hesarin, IS:n ja Vantaan Sanomien vaalikoneet:
http://www.vaalikone.fi/kunta2017/vantaa/ehdokas/5700/
http://www.vaalikone.fi/kunta2017/is/vantaa/ehdokas/5700
http://www.vantaansanomat.fi/vaalikone

Ylestä kirjoitin jo aiemmin, sekin kannattaa tsekata: https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2017/vantaa/ehdokkaat/14444?emp=rt-1.rs-h2N0yS%252F%252BPaf%252F%252BX7%252BXg%253D%253D.po-.pk-.pe-.pen-.pr-.pg-.pp-.pd-.ps-.pp1-.pp2-.pn-vanhanen.psr-.psx-&ap=1#!

Rattoisia lukuhetkiä ;)

tiistai 14. maaliskuuta 2017

Miten vanhoja keskuksia kehitetään Vantaalla?

Eilen 13.3. Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa käsittelimme muun muassa kahta kohdetta, jotka ovat saman prosessin eri vaiheissa olevia vanhojen keskuksien kaavoja.

Niille, jotka tuntevat miten Myyrmäen keskustaa on suunniteltu, tietävät, että koko kehittämistyö on käynnistynyt viime vuosikymmenellä, vaikka se on ollut näkyvää vasta viime vuosina. Myyrmäki-liike on mahtavasti onnistunut aktivoimaan kuntalaisia ja Myyrmäestä on luotu Myyr York, katutaiteen keskus ja rento, positiivisen kuhinan paikka. Myyrmäestä järjestettiin suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu, jonka voittajan valinnassa, suunnitelman jatkokehittelyssä ja myrtsiläisten osallistamisessa on koko ajan ollut innovatiivisia ja helposti lähestyttäviä tapoja, kuten esimerkiksi mobiilikysely tai 3D-peli.
Kokeile itse: http://mallikaupunki.fi/myyrmaki/

Myyrmäen kaavat ovat nyt edenneet asemakaavavaiheeseen ja ne menivät lautakunnassa eteenpäin nähtäville, minkä jälkeen ne tulevat kaupunkisuunnittelulautakuntaan, kaupunginhallitukseen ja valtuustoon hyväksyttäväksi syksyllä 2017. Rakentaminen alkaa ensi vuonna.

Myyrmäen keskustan osallistaminen on ollut rajoja murtavaa ja se asettaa mallin tuleville projekteille.

Hakunila, joka on sekin mainettaan parempi asuinlähiö, on kärsinyt viime vuosina keskitulojen laskusta, palveluiden näivettymisestä ja asukasmäärän vähentymisestä. Nyt vanhalle bussivarikolle nousee uusia kerrostaloja ja Hevoshaan suljetun koulun tilalle suunnitellaan uudenlaista ekologista perheasumista. Lautakunnassa esityslistalla ollut Kormuniityn suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu jätettiin pöydälle eli siitä päätetään vaalien jälkeen.

Siinä missä Myyrmäessä uusien talojen tieltä menee parkkipaikat ja pala puistoa, Hakunilassa Kormuniityn uuden kaava-alueen alle jää lakkautettu koulu urheilusaleineen. On loogista, että vanhojen asuinalueiden kehittyessä jotain jää alle, ja päättäjien on kuunneltava kuntalaisia: mitä he haluavat ja tarvitsevat?

Olin lauantaina 11.3. Hakunilan ostoskeskuksessa ja kyselin paikallisten tuntoja. Tavoittamani henkilöt suhtautuivat positiivisesti tai toiveikkaasti siihen, että alueelle tulisi lisää omistusasumista ja nimenomaan perheasuntoja. Pelot kohdistuivat kerroskorkeuksiin ja siihen, että ulkoilureitit tuhotaan. Näin ei ole kaupungin tarkoitus tehdä. Nyt lautakunnalla on tahto vaikuttaa siihen, että asunnot todella tulevat lähinnä omistusasunnoiksi, tasapainottamaan alueen vuokrapainoisuutta. Lautakunnassa ei haluttu käsitellä koulun tilannetta tai urheiluhallien tarvetta, koska niiden tarvesuunnittelu ei kuulu kaupunkisuunnitelun tehtäviin. Minä vaadin saada kaavaan varauksen urheiluhallille (jäähallihan sinne sopisi hyvin), mutta edellä mainitusta syystä asia ei saanut vastakaikua.

Kolmantena isona kohteena lautakunnan kokouksessa oli Tikkurilan kirkon tontti, joka sekin herättää tuntemuksia. Toteutuessaan suunnitelmien mukaan Tikkurilan keskustan ilme muuttuu olennaisesti. Kaava on hyvin tehokas, eli se sisältää mahdollisuuden rakentaa hyvin paljon asuntoja. Kaikki eivät suinkaan ole sitä mieltä, että sen tarvitsisi olla juuri niin tehokas. Seurakuntayhtymä päättää seuraavaksi mitä he lähtevät tavoittelemaan.

Vanhojen keskusten tarpeet ovat erilaisia, mutta on selvää, että täydennysrakentamisella saadaan uutta eloa, uusia asukkaita käyttämään alueen palveluja. Palvelurakennetta tai infraa (esim. katuja) ei yleensä tarvitse rakentaa. Ongelmia ja murhetta aiheuttavat esimerkiksi uusien, korkeampien rakennusten varjostus, maiseman muuttuminen ja jonkin alle jäävän rakennuksen tai ulkotilan katoaminen.

Muista seurata kaavamuutoksia erityisesti omalla kotialueellasi! Osallistu kaavatilaisuuksiin ja lausu mielipiteesi. Niillä voi vaikuttaa!

torstai 9. maaliskuuta 2017

Maija Ylen vaalikoneessa

Lue vastaukseni Ylen vaalikoneen kysymyksiin täältä ja katso videot täältä.
Ylen vaalikoneen yhtenäistävä ote oli aika kivan tuntuinen, kunnes se alkoi kriittisillä hetkillä kaatuilemaan. Kaikkia kohtia ei voinut siis rauhassa korjata ja oikolukea. Loppu hyvin, kaikki hyvin!

Muutamaan kysymykseen piti hioa vastausta kunnolla, mutta pääsääntöisesti oli osuvia kysymyksiä. Jos sote- ja maakuntauudistus on sinulle vielä outo juttu, lue vastauksistani ja osoitteesta alueuudistus.fi lisää aiheesta.